ทล.จัดโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”รับการเดินทางปชช.ช่วงปีใหม่ 24 ชม.

0
344

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และรองรับการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทาง ทล. ได้ดำเนินโครงการ“เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการ แนวทาง ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล ดังนี้
1. ทางดีพร้อมใช้ ปลอดภัย ไร้จุดเสี่ยง เช่น ตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดวิกฤติ และบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางโดยหยุดงานก่อสร้างบำรุงทาง ประสานตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดช่องทางพิเศษ เป็นต้น
2. ป้ายเด่นชัด ไม่พลัด ไม่หลง เช่น ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดป้าย เครื่องหมายจราจร ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ทางลัด ชุดป้ายเคลื่อนที่ VMS – Mobile บริเวณจุดวิกฤตจราจร เป็นต้น
3. ไฟฟ้าส่องสว่าง เดินทางปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรเห็นชัด อุบัติเหตุลดลง เช่น ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟจราจร เป็นต้น
4. จุดให้บริการทั่วไทย พักรถก่อนไป เดินทางใกล้ไกล ปลอดภัยทุกเส้นทาง เช่น ตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 408 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 196 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 125 ศูนย์ พร้อมทั้งจัดหัวหน้าหน่วยงานในการอำนวยการ สั่งการแก้ไขปัญหา จัดเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทาง แจกจ่ายแผนที่แผ่นพับแนะนำเส้นทางเลี่ยง ทางลัด เป็นต้น

5. รายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานข้อมูลศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อาสาสมัคร มูลนิธิ รายงานสภาพจริงการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ติดตั้ง CCTV บนทางหลวงสายหลัก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จำนวน 294 ตัว และจุดเฝ้าระวัง พร้อมทั้งรายงานสภาพการจราจรผ่านทางเว็บไซต์ ให้บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของกรมทางหลวงที่
: http://www.doh.go.th
: http://bmm2.doh.go.th/ems
: http://www.highwaytraffic.go.th/DOHWeb/Home.aspx
: https://www.facebook.com/departmentofhighway
และให้บริการข้อมูลทางกล้อง CCTV บน Mobile Application : Thailand Highway Traffic (ทางหลวงแผ่นดิน) ระบบ ios : Highway Traffic ระบบ Android : Thailand Highway Traffic สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ : M Traffic ใช้ได้ทั้งระบบ ios และระบบ Android
6. 1586 สายด่วนคู่ใจเพื่อนเดินทาง พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Call Center กรมทางหลวง 1586 ตำรวจทางหลวง 1193 และศูนย์บัญชาการ ทล. 0 2354 6551
7. ใช้ Motorway ฟรี ของขวัญปีใหม่จากใจกรมทางหลวง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง ด่านบางบ่อ ด่านบางปะกง ด่านพนัสนิคม ด่านพานทอง) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนตะวันออก (ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2560
ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า สังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเสริมที่ติดตั้งไว้และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวง 0 2354 6832 – 6 และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)