ร.ฟ.ท.เผยส่งผู้โดยสารเดินทางไป-กลับปีใหม่ปลอดภัย 100% ยันสถิติเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

การรถไฟฯ เผยผลการดำเนินการแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 28 ธ.ค.59 – 3 ม.ค.60 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

0
144

การรถไฟฯ เผยผลการดำเนินการแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 28 ธ.ค.59 – 3 ม.ค.60 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จัดรถโดยสารขบวนปกติให้บริการทุกวันรวมทั้งสิ้น 1,477 ขบวน และขบวนเสริมพิเศษอีก 12 ขบวน รองรับประชาชนที่ใช้บริการได้กว่า 7 แสนคน ย้ำไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถส่งผู้โดยสารเดินทางไป-กลับได้อย่างปลอดภัย 100% ยันมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่29 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคมอย่างเข้มข้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ว่าการรถไฟฯ รองผู้ว่าการรถไฟฯ และเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ร่วมดูแลรับผิดชอบและตรวจตราการให้บริการเดินรถในแนวเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายมหาชัย-แม่กลองอย่างเข้มงวด ตลอดจนมีการจัดเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีการจัดขบวนรถโดยสารขบวนปกติให้บริการทุกวันตลอดเทศกาลรวมทั้งสิ้น 1,477 ขบวน และขบวนเสริมพิเศษอีก 12 ขบวน สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไป-กลับเพื่อเยี่ยมภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด 7 วัน ได้ทั้งสิ้น 693,258 คน ซึ่งมีขบวนรถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

 

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟให้เดินทางไปและกลับสู่ที่หมายต่างๆ ทั่วประเทศอย่างสวัสดิภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเดินรถเป็นพิเศษ ทั้งการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางรถไฟ และหน่วยเฉพาะกิจพนักงานขับรถ ช่างเครื่อง และช่างซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถจักรและรถพ่วง ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้เปิดศูนย์ความปลอดภัยในการเดินรถ ทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยยากร และกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อดูแลความปลอดภัยตามสถานีและบนขบวนรถ ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดผ่านถนนกับทางรถไฟ พร้อมทั้งกำชับให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณและเครื่องกั้นถนนตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้การเดินทางโดยรถไฟตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างปลอดภัย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ สามารถส่งผู้โดยสารเดินทางสู่ที่หมายได้อย่างปลอดภัยมีสวัสดิภาพครบ 100%