ร.ฟ.ท.แจ้งเปิดเดินขบวนรถเพิ่มรวม 16 ขบวน ในเส้นทางสายใต้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถเพิ่มในเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2560

0
260

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถเพิ่มในเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่
8 มกราคม 2560 โดยสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย สามารถให้บริการเดินรถไป-กลับเพิ่มเป็น 16 ขบวน 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้รับรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้เริ่มคลี่คลาย ทำให้การรถไฟฯ สามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าซ่อมแซมสภาพเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจนสามารถเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังสามารถเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 จำนวน 10 ขบวน เพิ่มเป็น 16 ขบวน

สำหรับรายละเอียดการเปิดให้บริการเดินรถสายใต้ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้
ขบวนรถเที่ยวไป รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)
รถเร็วที่ 171 (รถไฟฟรี) กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
รถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ) รถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง) รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง) รถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง (สามารถเดินรถได้จากสถานี
กรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง) รถเร็วที่ 167 กรุงเทพ – กันตัง (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง)

ขบวนรถเที่ยวกลับ 

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)

รถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

รถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎรธ์านี – กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)

รถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง-สถานีกรุงเทพ)

รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 สุไหงโกลก-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

รถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพ)

รถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ)

# ขบวนรถที่งดเดิน 

รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 45/46 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ

รถด่วนพิเศษที่ 41/42 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ

รถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงิน
ค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนนมีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟ
สายใต้ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายวุฒิชาติฯ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดในการตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด โดยเฉพาะในเส้นทางช่วงสถานีชุมทางทุ่งสง-พัทลุง-นครศรีธรรมราช มีทางขาดเป็นช่วงๆและบริเวณคอสะพานหลายแห่งถูกน้ำเซาะเป็นบริเวณกว้างและค่อนข้างลึกได้รับความเสียหายหนัก ต้องใช้อุปกรณ์บำรุงทางหนักเข้าไปปรับปรุง ซึ่งยังต้องรอให้กระแสน้ำลดความแรงและให้ระดับน้ำคงที่ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมทางในช่วงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องบำรุงทางหนัก ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณสถานีใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดไว้แล้ว

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง
ยารักษาโรค ข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยจะมีการขนส่งข้าวของที่ได้รับบริจาคไปทางรถไฟ และนำไปกระจายส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์
0-2220-4261 ได้ในวันและเวลาราชการ