บางจากฯร่วมกับTSG“ส่งท่อ…ต่อลมหายใจ”สนับสนุนท่อก๊าซออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

0
171

บางจากฯร่วมกับ TSG จัดโครงการ “ส่งท่อ…ต่อลมหายใจ” สนับสนุนท่อก๊าซออกซิเจนขนาด 7M3 จำนวน 300 ท่อ ให้แก่โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย องค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงหน่วยงานอาสาสมัคร เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง บางจากฯ จึงมีโครงการต่อเนื่องทั้งเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ภาคประชาชน ในแต่ละวัน ยังมียอดผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนสูงมาก มีผู้ป่วยอาการหนัก ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ออกซิเจนเพื่อประกอบการรักษา ป้องกันการเกิดอาการ พร่องออกซิเจน บางจากฯ จึงได้ร่วมกับ TSG หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา สนับสนุนท่อก๊าซออกซิเจน แก่ผู้ป่วย ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและศูนย์พักคอย รวมถึงหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19”

นายชิตชัย ศฤงคารินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) กล่าวว่า “TSG ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลและให้บริการด้านอุปกรณ์ก๊าซแบบครบวงจร มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยหวังว่าท่อก๊าซออกซิเจนที่ทางบริษัทมีอยู่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อก๊าซออกซิเจนและช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาง TSG จึงได้จัดสรรท่อก๊าซออกซิเจนขนาด 7M3 จำนวน 300 ท่อให้แก่ บางจากฯ เพื่อนำไปหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนถึงสิ้นปีนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเรื่องความปลอดภัย ท่อก๊าซออกซิเจนของ TSG ได้รับการตรวจสอบ ทดสอบตามมาตรฐานทุกท่อ ผู้ใช้งานจึงวางใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที”

สำหรับการจัดสรรท่อก๊าซออกซิเจนในโครงการนี้ จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย หน่วยงานอาสา ฯลฯ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ โรงพยาบาลแสงแห่งใจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์พักคอย ได้แก่ ศูนย์พักคอยสำนักงานเขตบางนา ศูนย์พักคอยวัดบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี ทีมอาสาสมัคร ได้แก่ อีจัน เส้นด้าย อาสาดุสิต และองค์กรทำดี ซึ่งล้วนปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน รับ-ส่งผู้ป่วย ช่วยหาเตียง ดูแลผู้ป่วยที่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม และดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เป็นต้น