เปิดสัญจรแล้ว ถนนเชื่อมเกาะลันตา 21 กม. ยกระดับเศรษฐกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

0
160

เดินทางเชื่อมต่อฉิว!…ชาวเกาะลันตาเดินทางสะดวก หลังทางหลวงชนบทสร้างถนนบนเกาะลันตาเสร็จสมบูรณ์-มั่นใจรองรับปริมาณการจราจร ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉลุย!

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบทจึงได้เร่งสร้างทางที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย ล่าสุดทางหลวงชนบทได้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะทางกว่า 21 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าเส้นทางดังกล่าวบริเวณเกาะลันตาและยกระดับการคมนาคมขนส่งในเกาะลันตาให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวและปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ทั้งนี้ ถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งด้านทิศตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ แต่เดิมถนนมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางลาดยางในบางช่วง ขนาด 2 ช่องจราจร มีสภาพคับแคบ ซึ่งถนนดังกล่าวมีการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัว

ดังนั้น ทางทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดจอดรถบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง ระบบระบายน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณย่านชุมชน งานเครื่องหมายจราจร งานอำนวยความปลอดภัย และปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลอดสายทาง โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางบริเวณสามแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานสิริลันตา (กม.ที่ 0+000) และไปสิ้นสุดสายทางที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ (กม.ที่ 20+498) พร้อมทางเชื่อม (บริเวณ กม.ที่ 10+668)รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร