“ศักดิ์สยาม” ปลื้ม.!คมนาคมเบิกจ่ายงบฯลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ 89.55%

0
53

“ศักดิ์สยาม”เป็นปลื้ม หลังคมนาคมเบิกจ่ายงบฯลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์พุ่งกว่า 89.55 % ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มั่นใจสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้ตามเป้าหมายก่อนหมดปีงบประมาณแน่นอน มั่นใจช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงาน ลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 ว่า งบประมาณปี 64 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรในภาพรวม จำนวน 227,905.47 ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 223,148.68 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 64 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 151,633.95 ล้านบาท หรือกว่า 66.53% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,202.29 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 188,202.29 ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 122,203.59 ล้านบาท หรือ 64.93% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุนปี64 กระทรวงคมนาคมมีรายการทั้งลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,853 สัญญา วงเงินรวม 98,470.53 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 64 ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว 9,766 สัญญา วงเงิน 88,177.54 ล้านบาท หรือ 89.55 %ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปี 64 จำนวน10 รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 64 พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 59,197.84 ล้านบาท หรือ 57.52 %ของวงเงินงบประมาณทั้งปี โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

“ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย”