‘พาณิชย์’สร้างรายได้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยTILOG VE 2021 สำเร็จเกินคาด

0
70

DITP เผยผลจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 ระหว่าง25 – 27 ส.ค.2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 24,000 ราย สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทยกว่า 1,249 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมจำนวน 81 ราย และมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศกว่า 40 บริษัท อาทิ เมียนมา สปป.ลาว สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เยอรมนี ฯลฯ เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้ากว่า 1,249 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงกว่า 24,000 คน จากหลายประเทศทั่วโลก

หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จ คือ ผู้ประกอบการท่าเรือนาฮา (Naha Port) จากจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสนใจเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำความรู้จักและขยายโอกาสทางการค้ากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย นอกจากจะได้หารือเพื่อขยายปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างไทย-โอกินาวาในอนาคตแล้ว ยังสามารถใช้ท่าเรือนาฮาเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังท่าเรือในภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุ่น รวมทั้งภูมิภาคฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดการประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ผู้เข้าร่วมกว่า 1,600 ราย โดยมีวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Mr. Jan Hoffmann – Chief, Trade Logistics Branch จาก UNCTAD, Mr. Herbert Vongpusanachai กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน บริษัท DHL Express, Mr. Chong Kok Keong  ผู้บริหารบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของสิงคโปร์ GeTS Asia Pte Ltd. คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วี. คาร์โก จำกัด เจ้าของรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  ประจำปี 2563 คุณธเนศ พิริโยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และคุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ Cluster Manager บริษัท Maersk ประเทศไทย