EXIM BANK ร่วมพันธมิตรส่งมอบอาหารกล่อง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

0
103

นายสุวัฒน์ กมลพนัส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยนายจอมทรัพย์ โลจายะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) และนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ซึ่งร่วมสนับสนุนข้าวสาร ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อส่งมอบ รวมทั้งสิ้น 850 กล่อง ให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และกักตัวในชุมชน ได้แก่ ชุมชนเคหะสถานครูไทย ชุมชนปิ่นเจริญ 2 โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดินแดง ศูนย์กีฬาเวสน์ 2 และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในกิจกรรม “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564