คุยฟุ้ง.!“ศักดิ์สยาม”เร่งจ่ายงบฯคมนาคมปี64สิ้นเดือนก.ย.คาดทะลุเป้าได้ 91%

0
65

“ศักดิ์สยาม”ลั่น!แผนเบิกจ่ายงบลงทุนคมนาคมปี 64 คาดสิ้นเดือนกันยานี้จะเบิกจ่าย 2.27 แสนล้านบาท จะทำให้ได้ 91 % แม้เจอโควิดซัด ร้องเรียนกระหน่ำยังได้ทะลุเป้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของในปี 64ของกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับจัดสรรงบที่ 227,899.22 แสนล้านบาท ว่า จากการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด พบว่า แผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 64 ณ สิ้นเดือน ส.ค.นี้มีการเบิกจ่ายไปกว่า 72.42% จากที่ตั้งเป้าหมายต้องมีการเบิกจ่ายที่ 88.33% อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณในเดือน ก.ย.นี้ ภาพรวมจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 91 % ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวในปี 64 จะสูงกว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 ถึง 12-14 %

สำหรับสาเหตุที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 64 สูงกว่าปี 63 แม้ว่าในปี 64 จะประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 จนส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในหลายๆโครงการ จนบางโครงการต้องหยุดงานก่อสร้างไป รวมถึง และมีปัญหาการร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการใหญ่ๆ แต่จะเห็นได้ว่ายอดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 64 สูงกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 เนื่องจากตนได้มีนโยบายเร่งรัดและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนภายในเดือน ส.ค.64

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการลงนามในสัญญาที่ได้รับงบประมาณปี 64 แบ่งเป็นรายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว จำนวน 9,606 รายการ วงเงินงบประมาณ 84,241 ล้านบาท มีการลงนามแล้ว 9,600 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 84,164.50 ล้านบาท ส่วนอีก 6 รายการ ยังไม่ลงนามคิดเป็นมูลค่า 76.48 ล้านบาท ขณะที่แผนการลงนามในสัญญาของรายการที่ได้รับงบประมาณปี 64 รายการรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จำนวน 231 รายการ วงเงิน 10,609.56 ล้านบาท ลงนามแล้ว 183 รายการ มูลค่า 4,990.04 ล้านบาทที่ยังไม่ลงนาม 48 รายการคิดเป็นมูลค่า 5,619.52 ล้านบาท ส่วนแผนการลงนามในสัญญาของรายการที่ได้รับงบประมาณปี 64 รายการรายจ่ายลงทุนวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 16 รายการ วงเงิน 3,620 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีการลงนามไปแล้ว 10 รายการ มูลค่า 2,108 ล้านบาท ที่เหลืออีก 6 รายการยังไม่ลงนาม คิดเป็นมูลค่า 1,512 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง อยู่ประมาณ 12 โครงการ ที่มีโครงการอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับปีงบประมาณ 65 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงินรวม 208,455.2336 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 171,860 ล้านบาท รายจ่ายประจำ วงเงิน 16,283 ล้านบาท และชำระเงินกู้ 20,311 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน ปี 64 ที่ 227,894 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ต่อเนื่องปี 64 หลายระลอก ส่งผลให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าทำให้ต้องปรับลดการใช้จ่ายและการลงทุนในปี 65 ลงจากปีที่ผ่านมา