ฝนหนักสุด.! ถนนจมน้ำ 27 จังหวัดทางหลวงเร่งมือซ่อมเส้นทางสัญจร

0
139

กรมทางหลวงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม ถนนกลายเป็นลำคลอง ทั้งทางหลวง-ชนบท ใน 27 จังหวัด รวมกว่า 167 สายทาง ได้สั่งการเร่งติดตามรับมือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า จากฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ทำให้ถนนทางหลวงใน 18 จังหวัด รวม 117 แห่ง ได้รับความเสียหายจาก น้ำท่วม และดินสไลด์ ซึ่งถนนที่ได้รับความเสียหายทั้ง 117 แห่งนั้น จากการสำรวจพบว่าประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ 74 แห่ง และเป็นถนนที่ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไม่ได้ 43 แห่ง อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวงทั่วประเทศ แขวงทางหลวง เกาะติดสถานการณ์ หากพื้นที่ใดได้รับความเสียทำถนนตัดขาด หรือ สะพานขาดต้องเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ภายใน 24 ชม.

สำหรับถนนทางหลวงที่ได้รับความเสียหายส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไม่ได้ 43 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เสียหาย 7 แห่ง การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง , จ.ศรีสะเกษ จ.เลย 1 แห่ง การจราจรผ่านได้, จ.ขอนแก่น 4 แห่ง การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง จ.นครราชสีมา เสียหาย 25 แห่ง การจราจรผ่านได้ 17 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง จ.อุบลราชธานี เสียหาย 3 แห่ง การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง จ. สุโขทัย เสียหาย 12 แห่ง การจราจรผ่านได้ 7 แห่งการจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง จ.ลพบุรี เสียหาย 20 แห่ง การจราจรผ่านได้ 10 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 10 แห่ง จ.กำแพงเพชร เสียหาย 5 แห่ง การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง จ.พระนครศรีอยุธยา เสียหาย 2 แห่งการจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

นอกจากนั้นยังมี จ.อ่างทอง เสียหาย 2 แห่ง การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง จ.เพชรบูรณ์ เสียหาย 10 แห่ง การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง จ.สุพรรณบุรี เสียหาย 2 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง จ.นครสวรรค์ เสียหาย 17 แห่ง การจราจรผ่านได้ 10 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง จ.อุทัยธานี เสียหาย 2 แห่ง การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง จ.ตาก เสียหาย 2 แห่ง การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง จ.จันทบุรี และ จ.ปราจีนบุรี การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

ขณะที่ กรมทางหลวงชนบท(ทช.) สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด 47 สายทาง พร้อมเร่งติดตามรับมือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (27 ก.ย. 64) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, ลพบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, สุโขทัย และสระแก้ว รวม 47 สายทาง โดยมีสายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทางและมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชน สังเกตป้ายเตือน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146