กทพ.สนับสนุนอาหารกล่อง-น้ำดื่ม2,100ชุดแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีกลางบางซื่อ

0
73

นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ.นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทนคำขอบคุณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยมีนางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กทพ.จะสนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 โดยคิดเป็นจำนวนอาหารกล่องและน้ำดื่มทั้งหมด 2,100 ชุด

ที่ผ่านมา กทพ.ได้สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สถานีกลางบางซื่อมาแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นจำนวนอาหารกล่องและน้ำดื่มมากกว่า 2,000 ชุด  รวมถึงยังได้นำวงดนตรีของ กทพ.” EXAT Band” มาทำการแสดงดนตรีจิตอาสาที่สถานีกลางบางซื่อมาแล้วอีกด้วย