การท่าเรือฯโชว์ผลงาน 9 เดือนขยายตัวเพิ่ม 6% โกยกำไร 4,849 ล้านบาท

0
70

กทท.เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ตู้สินค้าผ่านท่าขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยท่ากรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังรวม 10,187 เที่ยว คิดเป็นกำไร 4,849 ล้านบาท

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ว่า ในการให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.)ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 – มิ.ย.64) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้ ทกท. เรือเทียบท่า 3,020 เที่ยว เพิ่มขึ้น 3.17% สินค้าผ่านท่า 16.199 ล้านตัน ลดลง 0.07% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.098 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.43%

ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือเทียบท่า 7,167 เที่ยว ลดลง 6.26% สินค้าผ่านท่า 66.812 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.26% ตู้สินค้าผ่านท่า 6.204 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 6.94% , ส่วนท่าเรือเชียงแสนมีเรือเทียบท่า 1,777 เที่ยว ลดลง 16.29% สินค้าผ่านท่า 76,230 ตัน ลดลง 45.09% ตู้สินค้าผ่านท่า 4,269 ที.อี.ยู. ลดลง 36.49% , ท่าเรือเชียงของ มีเรือเทียบท่า 4 เที่ยว ลดลง 97.24% สินค้าผ่านท่า 24 ตัน ลดลง 99.06% , ท่าเรือระนอง มีเรือเทียบท่า 183 เที่ยว ลดลง 7.10% สินค้าผ่านท่า 94,707 ตัน เพิ่มขึ้น 20.17% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,044 ตู้ เพิ่มขึ้น 18.26%

เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานของ กทท. ในรอบ 9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ท่าเรือแหลมฉบังรวม 10,187 เที่ยว ลดลง 3.65% สินค้าผ่านท่า 83.011 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.79% และตู้สินค้าผ่านท่า 7.301 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 6.079% คิดเป็นกำไรสุทธิ 4,849 ล้านบาท กล่าวโดยสรุป คือ ผลการดำเนินงานของ กทท. มีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะด้านการดำเนินงานให้บริการสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาในขณะที่การให้บริการเที่ยวเรือลดลง เป็นผลมาจากขนาดเรือที่เข้าเทียบท่ามีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีการขนตู้สินค้าต่อลำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การเติบโตของตู้สินค้าผ่านท่าที่ปรับตัวดีขึ้นเกิดจากอัตราการส่งออกของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักสำคัญของไทยที่เริ่มฟื้นตัว ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การจ้างงานเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหภาพยุโรปส่งผลให้ภาคงานบริการฟื้นตัวมากขึ้น