“ศักดิ์สยาม”กำชับแผนพัฒนาหัวลำโพง พื้นที่โดยรอบให้เร่ง Speed ขึ้นเดิมปี 68

0
143

“ศักดิ์สยาม”ติดตามแผนพัฒนาสถานีหัวลำโพง สั่งรถไฟไทยเสนอแผนพัฒนาปรับโฉมพื้นที่ริมทางรถไฟ“หัวลำโพง-บางซื่อ-เขตทางด่วนบริเวณเพลินจิต” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำชับแผนพัฒนาให้เร็วขึ้นจากเดิมปี 68 แย้มเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมทุนพัฒนาแทนการเปิดเช่าพื้นที่รายย่อย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแนวทางการพัฒนาตลอดแนวเส้นทางบางซื่อ – หัวลำโพง ว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย ดังนั้นจึงส่งผลให้สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ลดบทบาทลง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง (ในอนาคต) ดังนั้น จึงเห็นควรนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้นทางกระทรวงคมนาคมและ รฟท.จึงมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงแม้ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพง แต่การศึกษายังไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน รฟท. จึงได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีการนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะเข้าร่วมการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย คาดว่า จะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนพฤศจิกายน 65

ส่วนพื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ – สถานีหัวลำโพง ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้มีความชัดเจนเมื่อได้มีการสำรวจรายละเอียดตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น สายสีแดงส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน การเชื่อมต่อสถานีจิตรลดา เป็นต้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนธันวาคม64

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริเวณเพลินจิต การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้หารือกับ รฟท.เพื่อกำหนดแนวทางการในการบูรณาการให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน โดยการปรับให้รูปแบบโครงการให้มีลักษณะที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน คาดว่าจะได้ผลสรุปร่วมกันในเดือนตุลาคม 65

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยให้กำหนดรูปแบบการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่ชัดเจนโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดแผนการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่เดิมกำหนดไว้ในช่วงปี 68 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงให้พิจารณานำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้ให้เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวดิ่ง ขณะเดียวกันให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีต่างๆ ด้วย โดยกรณีที่เป็นพื้นที่ของภาคเอกชนหรือส่วนราชการอื่น ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

นอกจากนั้นให้พิจารณาถึงการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสถานีหัวลำโพง ให้พิจารณาเปรียบเทียบจนถึงข้อสรุปถึงรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น การเปรียบเทียบระหว่างการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งแปลง หรือการแบ่งการพัฒนาเป็นแปลงย่อย เป็นต้น สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนแทนการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว