ลดอุบัติเหตุ 15%.! “คมนาคม”ลุยต่ออีก 8 เส้นทางสปีด 120 ดีเดย์ มี.ค.65

0
70

คมนาคม”ดีเดย์ มี.ค. 65 ขยายใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เฟส 3 อีก 8 เส้นทาง” ราชพฤกษ์, นครอินทร์” เตรียมเปิดเลนขวาวิ่งฉิวตลอดสายทล.-ทช.-ขบ. เซ็นMOU ใช้เงินกปถ. 503 ล้านบาท “ศักดิ์สยาม”ตั้งเป้าวิ่ง 120 กม. ถนน 4 เลนทั่วประเทศ 1.2 หมื่นกม. ภายใน 4 ปี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่าง กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ว่า ภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้ออก “กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564” ซึ่งได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน ถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อ 1 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ตามนโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็ว จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ล่าสุดก็ได้เปิดเส้นทางนำร่องอีก 6 เส้นทางในระยะที่ 2ไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับอัตราความเร็วดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม จะมีการขยายความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะที่ 3 จำนวน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 152 กม. โดยจะเริ่มในเดือน มี.ค. 65 โดยจะเป็นถนนของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง ระยะทาง 87.972 กม. ได้แก่ 1. ทล. 1 ช่วงหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000 – 105+000 ระยะทางประมาณ 26 กม. 2. ทล. 9 ช่วงบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ กม.23+000 – 31+872 ระยะทางประมาณ 8.872 กม. 3. ทล.347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.1+000 – 10+000 ระยะทางประมาณ 10 กม. 4. ทล. 35 ช่วงนาโคก-แพรกหนามแดง กม.56+000 – 80+600 ระยะทางประมาณ 24.6 กม. 5. ทล.4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.160+000 – 167+000 ระยะทางประมาณ 7 กม. 6. ทล. 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.172+000 – 183+500 ระยะทางประมาณ 11.5 กม. และ ถนนของกรมทางหลวงชนบทอีก 2 เส้นทาง ระยะทาง 64.1 กม. ได้แก่ 1. นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 51.7 กม. 2. นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 12.4 กม.

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ขนส่งทางบกจะสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนน (กปถ.) ให้ทล.และ ทช. นำไปพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทั้ง ทล. และ ทช. เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนหลวงได้ โดยงบฯดังกล่าว จำนวน 503 ล้านบาท ซึ่งจะมาปรับปรุงถนน เพื่อให้ ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อย่างไรก็ตามการนำนโยบายใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวง สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและรุนแรงลงได้ ซึ่งจากสถิติพบว่าลดอุบัติเหตุได้กว่า 15%

อย่างไรก็ตาม ทาง ขบ. โดย กปถ. จะมีการทำงานบูรณาการร่วมกับ ทล. และ ทช.ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อไปพัฒนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทั้ง ทล. และ ทช.ที่มีขนาด 4 ช่องจราจรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องระยะทางรวมกว่า 12,000 กม. นอกเหนือจากการงบประมาณประจำปีเฉลี่ยปีละ 25% หรือ ประมาณ 2,550 กม.ต่อปี เพื่อมาปรับปรุงเริ่มตั้งแต่ปี 64-69(4ปี) ซึ่งนอกจากการปรับปรุงมาตรฐานถนน และสะพานข้ามทางแล้ว งบประมาณดังกล่าวยังเข้ามามีส่วนร่วมในการนำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post RGP) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ตลอดจนติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนด้วย

“การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แต่ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัว ในการขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชนไทย”