คณะทำงานฯร่วมปลูกป่าตามแผนงานรับผิดชอบต่อสังคมของกทท.

0
67

คณะทำงานดำเนินการโครงการในพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกันบำรุงรักษา ปลูกป่าเพิ่มเติม ณ บริเวณแปลงพื้นที่ 14 ไร่ 5 ไร่ และบริเวณพื้นที่เพิ่มเติม 2 ไร่ รวมจำนวน 3 แปลง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. ซึ่งการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งคณะทำงานฯ เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของสะพานเขื่อนขันธ์มรรคา เพื่อคณะทำงานฯ เข้าไปปรับปรุงบูรณะสวยงามอย่างเดิม