‘ไทยเวียตเจ็ท’ขยายฝูงบิน รองรับแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบิน

0
45

สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส A321-200 ทะเบียน “HS-VKR” ซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่ 16 สู่ฝูงบิน เดินหน้าเพิ่มขนาดฝูงบินรองรับแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

แม้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สายการบินไทยเวียตเจ็ทยังคงขยายฝูงบินและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายการบินฯ มีเครื่องบินในฝูงบินทั้งสิ้น 16 ลำ ประกอบไปด้วย เครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200 จำนวน 10 ลำ และเครื่องบินแบบแอร์บัส A321-200 จำนวน 6 ลำ โดยวางแผนจะเพิ่มจำนวนเครื่องบินเข้าสู่ฝูงบินอีกภายในสิ้นปีนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2559 ด้วยจำนวนเครื่องบินเพียง 3 ลำ ฝูงบินของสายการบินฯ ได้ขยายขนาดขึ้นถึงอัตราร้อยละ 433 เน้นย้ำความสำเร็จของสายการบินในฐานะ “สายการบินโลว์คอสต์ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งปี 2020” (จากนิตยสาร โกลบอล บิสซิเนส เอาท์ลุค กรุงลอนดอน)

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า “ขณะนี้ ไทยเวียตเจ็ทได้เตรียมพร้อมโดยเพิ่มจำนวนเครื่องบินเข้าสู่ฝูงบิน พร้อมวางแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้กับองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานและพร้อมให้บริการในทุกภาคส่วน ทันทีที่มีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ไทยเวียตเจ็ทจะเป็นสายการบินชั้นนำในยุคหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มุ่งเป็นผู้นำในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ”

ฝูงบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทมีอายุเฉลี่ย 4.5 ปี นับเป็นฝูงบินเครื่องบินพาณิชย์ที่มีอายุน้อยและทันสมัยที่สุดในโลก โดยมีอัตราการตรงเวลา (On Time Performance Rate: OTP) อยู่ที่ร้อยละ 97.29 อัตราความน่าเชื่อถือทางเทคนิคร้อยละ 99.73 และให้บริการผู้โดยสารรวมแล้วเกือบ 10 ล้านคน

ปัจจุบัน สายการบินฯ ได้กลับมาให้บริการในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของสายการบินฯ  ได้แก่เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจากภูเก็ต สู่เชียงราย เชียงใหม่ และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางบินตรงจากหาดใหญ่ สู่เชียงราย พร้อมเตรียมเปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ สิงคโปร์และไทเป และเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต สู่สิงคโปร์