EXIM BANKส่งมอบอาหารปรุงสุกจากโรงครัว CSR บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
103

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อส่งมอบพร้อมขนม เครื่องดื่ม และอาหารกล่องรวม 900 กล่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และกักตัวในชุมชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3 เขตดินแดง ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา เขตหลักสี่ ชุมชนเลียบคูนายกิม 3 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตดอนเมือง ในกิจกรรม “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564