CP Cambodia คว้า 3 รางวัลจากงาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018

0
125

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Veng Sakhon มอบ 3 รางวัลแก่ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา ในงาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018 ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเกษตรของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง

นายวิทยา เกรียงไกรวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เปิดเผยว่า ซี.พี. กัมพูชา ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมในงานมหกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมแห่งปีของกัมพูชา ได้แก่ รางวัล Most Outstanding Feed Producer Award, Most Outstanding Integrator Award และ Most Outstanding Meat Processor Award จากทั้งหมด 12 สาขา สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Leading Agro-Industrial and Food Conglomerate” ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติมาตลอด ควบคู่กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกรกัมพูชา เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับรางวัลในครั้งนี้ และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด มีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาต้องการ ซึ่งบริษัท ซี.พี.กัมพูชา จะยังคงเดินหน้าผลักดันภาคการเกษตรของกัมพูชาต่อไป”

ทั้งนี้ งาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018 เป็นงานแสดงนิทรรศการ งานสัมนาวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ภายในงานมีการคัดเลือกบริษัทชั้นนำด้านการเกษตร อาทิ ผลิตอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม การผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์จากโค ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯลฯ ให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาคผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร