การท่าเรือฯไถ่ชีวิตโคกระบือ 7 คู่ในโอกาสวันคล้ายวันสถานาครบรอบ 70 ปี

0
87

วันนี้ (22 กันยายน 2564) นายอังกูร ล้วนประพันธ์ นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และนายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานการท่าเรือฯ ร่วมทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ 7 คู่ ในโครงการ “70 ปี การท่าเรือฯ ไถ่ชีวิตโคกระบือ” ประกอบด้วยโคและกระบืออย่างละ 7 ตัว จำนวนเงินทั้งสิ้น 406,000 บาท เพื่อสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือฯ ครบรอบ 70 ปีโดยมีนายอำนวย ธรรมลังกา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.เมือง จ. ปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ โคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจะถูกนำเข้าโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งโครงการนี้จะอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปจัดสรรมอบให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้ยืมใช้แรงงานในการทำการเกษตรและผลิตลูก และจะไม่หวนกลับมาที่โรงฆ่าสัตว์อีก

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี การท่าเรือฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม/โครงการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีและตอบแทนสังคม จำนวน 17 โครงการ ได้แก่ ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น โครงการอุปสมบทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10, โครงการ 70 ปี การท่าเรือฯ ส่งเสริมการศึกษาตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ 70 ปี การท่าเรือฯ มอบรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เป็นต้น