นำเรือพระราชทาน 28 ลำช่วยผู้ประสบภัย กรมเจ้าท่ารับนโยบายคมนาคมเร่งดำเนินการด่วน

0
71

กรมเจ้าท่านำเรือพระราชทาน จำนวน 28 ลำ ออกมาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยอย่างทันท่วงที

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้นำเรือพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสานในขณะนี้ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้นำเรือพระราชทาน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งการขนย้ายสิ่งของ อพยพผู้ประสบภัย และการแจกอาหารและนำดื่มในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดอยุธยา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ

สำหรับเรือพระราชทานนี้กรมเจ้าท่าได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 28 ลำ ประกอบด้วย เรือพายไฟเบอร์กลาส เรืออลูมิเนียมท้องแบน และเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ 7 ลำ เรือพระราชทาน ทั้ง 3 ประเภท กินน้ำลึกเพียง 25 เซนติเมตร ส่งผลทำให้มีความคล่องตัวในการเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ทั้งนี้ เรือพระราชทานได้เข้าประจำการ กรมเจ้าท่าตั้งแต่ ปี 54 โดยกระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ พื้นที่ภาคกลาง ประจำการ จ.อยุธยา พื้นที่ภาคเหนือ ประจำการ จ.นครสวรรค์ และ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ภาคอีสาน ประจำการ จ.ขอนแก่น พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำการ จ.จันทบุรี และพื้นที่ภาคใต้ ประจำการ จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี และจ.สงขลา โดยมีสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 – 8 เป็นผู้ใช้เรือพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้นำ เรือพระราชทานออกช่วยเรือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความพึงพอใจจากประชาน และสามารถขจัดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 หรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 – 8 กรมเจ้าท่า ยินดีและพร้อมช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มที่