ปตท.สผ.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเพื่อสังคมเวทีระดับสากล AREA 2021 ที่สิงคโปร์

0
91

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับสากล The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Health Promotion  จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสุขภาพในหลายโครงการ อาทิ โครงการพยาบาลชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลานกระบือ โครงการรถรักษ์สุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับ Carbon Champion Certificate ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน บนพื้นที่ 105,000 ไร่ ครอบคลุม 27 จังหวัดของประเทศไทย งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual ที่ประเทศสิงคโปร์