“CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวชัยภูมิ-นครราชสีมา

0
68

สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายจังหวัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ลงพื้นที่ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา มอบวัตถุดิบอาหารและน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ รับมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร ไข่ไก่ น้ำดื่มซีพี และอาหารพร้อมรับประทาน จากซีพีเอฟ ที่ร่วมผนึกกำลังกับพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนโรงครัวพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายยุทธชัย คงสมมาตร ผู้แทนซีพีเอฟ นำจิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจสุกรของซีพีเอฟ ร่วมมอบ

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ว่าทำให้เกิดน้ำป่าหลากจากเทือกเขาหลัก 3 แห่งในพื้นที่ ทั้งเทือกเขาภูเขียว เทือกเขาพังเหย และเทือกเขาภูแลนคา หลากลงสู่แม่น้ำชี จึงมีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่มาร่วมสนับสนุนวัตถุดิบอาหารเพื่อช่วยเหลือชาวชัยภูมิอย่างเร่งด่วน เนื่องจากโรงครัวพระราชทาน มีภารกิจที่ต้องผลิตอาหารมื้อละ 5,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม และถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกในบริเวณพื้นที่ได้ กำลังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม

นางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดฯ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และซีพีเอฟ  ระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิอย่างเร่งด่วน  ขอขอบคุณซีพีเอฟในน้ำใจที่นำวัตถุดิบอาหารคุณภาพดีมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นวิกฤตใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี

ในวันเดียวกัน ซีพีเอฟส่งความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา โดย ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย รับมอบวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ 3,000 ฟอง เนื้อสุกร 200 กิโลกรัม และน้ำดื่มซีพี 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนโรงครัวสนามของทหาร ช.พัน.3 พล.ร.3 สำหรับนำไปประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนชาวตำบลบังลังก์และชาวอำเภอโนนไทยที่ได้รับความเดือดร้อน มี นายชาญชัย แจ่มแจ้ง ผู้แทนซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟจิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจสุกร ร่วมมอบ ณ เทศมนตรีตำบลบัลลังก์

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ กล่าวขอบคุณเครือซีพีและซีพีเอฟ ที่อยู่เคียงข้างประชาชนคนไทยมาโดยตลอดในทุกวิกฤติโดยเฉพาะครั้งนี้ ที่เกิดน้ำท่วมจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชิงไกร ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ตำบลบัลลังค์ที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำมากที่สุด ทำให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า 12 หมู่บ้าน รวมถึงตำบลอื่นๆ และอีกหลายอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ความช่วยเหลือในครั้งนี้นับว่าซีพีและซีพีเอฟได้ดูแล และสะท้อนความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง