สภากาชาดฯ เปิดรับอาสาสมัครจัดเตรียมชุดธารน้ำใจ

0
80

สภากาชาดไทย เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถทำได้ดังนี้

1. ดาวน์โหลด Application Thairedcross Volunteer

2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application

3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง

วิธีการใช้งาน ดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jXqpBtIwJmI

สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม โทร. 022510582 ต่อ 109, 110

หมายเหตุ : โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียน โดยแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น และขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน