ATP30 คว้าสัญญาลูกค้าใหม่ 2 ราย ต่อสัญญา 1 รายเน้นลูกค้าผันผวนต่ำรับรู้รายได้มั่นคง

0
67

ATP30 คว้าสัญญาให้บริการลูกค้าใหม่ 2 ราย ต่อสัญญา 1 ราย จำนวนรถรวม 77 คัน  เริ่มให้บริการ-รับรู้รายได้ธ.ค.นี้ หนุนกองทัพรถรวม 592 คัน ชูกลยุทธ์คัดสรรลูกค้าศักยภาพสูง  ผันผวนต่ำ เพิ่มความมั่นคงด้านรายได้และความแข็งแรงด้านพื้นฐานกิจการ 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เปิดเผยว่า บริษัทลงนามสัญญากับลูกค้าใหม่ 2 ราย  ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTT GC สัญญา 4 ปี จำนวนรถ 22 คัน และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC สัญญา 3 ปี จำนวนรถ 45 คัน  รับส่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และ โรงไฟฟ้า อีกทั้ง บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ต่อสัญญา 6 ปี เพิ่มจำนวนรถ 10 คัน เริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 64 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดหารถใหม่ และพนักงานขับรถเพื่อให้บริการต่อไป

การดำเนินงานของลูกค้าทั้ง 3 ราย ส่งผลให้ปี 65 บริษัทจะมีลูกค้าเพิ่มเป็นจำนวน 54 ราย มีรถที่รับรู้รายได้เต็มปี 65 จำนวนทั้งสิ้น 592 คัน และส่งผลให้ Backlog ระยะเวลา 3 ปี เพิ่มขึ้นจาก 1,100 ล้านบาท เป็น 1,260  ล้านบาท โดยทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2564 – ปี 2567

“ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา แม้บริษัทจะมีกลยุทธ์กระจายกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ แต่ก็มีลูกค้าบางรายที่มีการเพิ่มและลดจำนวนรถรับส่งตามภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการคัดสรรลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งลูกค้าใหม่ 2 รายดังกล่าว เป็นลูกค้าในสายการผลิตที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุด อีกทั้งจำนวนรถที่ให้บริการเพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสการเติบโตที่ดีของบริษัทในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านรายได้และความแข็งแรงทางด้านพื้นฐานกิจการ” นายปิยะ กล่าว