ขนส่งฯร่วมมือ พีทีจีฯ เปิดจุดบริการ PT Max Camp ให้สิงห์รถบรรทุกได้จอดพัก

0
129

ขนส่งฯร่วมมือ พีทีจีฯ เปิดจุดบริการ PT Max Camp สำหรับพขร.รถบรรทุกเข้าใช้บริการจอดพัก สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการ พีทีสำหรับเป็นจุดบริการพักรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจในเครืออีกหลากหลายประเภท โดยได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีที สำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก หรือ Max Camp พร้อมจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้พนักงานขับรถบรรทุกเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 443 ราย รถบรรทุกจำนวนทั้งสิ้น 59,915 คัน จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ PT Max Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถานีบริการ พีที ที่มีจุดบริการพักรถบรรทุก จะมีป้ายข้อมูลและการบริการ แสดงสัญลักษณ์ PT Max Camp ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในพื้นที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกโดยเฉพาะ ความร่วมมือดังกล่าว ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านกลไกระบบมาตรฐาน Q Mark และร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สอดรับกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีจุดจอดพักรถบรรทุกที่เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับสำหรับจอดพักรถบรรทุกและรถยนต์ของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ที่กำลังจะถึงนี้อีกด้วย

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัท พีทีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการสนับสนุนระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก จึงได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีที สำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp โดยบริษัท พีทีจี ได้เปิดให้บริการ PT Max Camp ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันมีจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp ในสถานีบริการ พีที จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และกำลังขยายสาขาไปตามเส้นทางหลักทั่วประเทศ ซึ่งภายในพื้นที่ PT Max Camp มีการจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับ อาทิ พื้นที่พักผ่อน ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า จุดชาร์จโทรศัพท์ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุก รวมถึงการจัดพื้นที่ไว้ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้จอดพักพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ ภายในบริเวณของสถานีบริการพีทียังมีร้านสะดวกซื้อ (Max Mart) และศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก ไว้รองรับการเข้าใช้บริการของพนักงานขับรถบรรทุก และประชาชนทั่วไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนดังกล่าว ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท พีทีจี เห็นได้ชัดเจนว่าภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้กลไกระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark เพื่อทำให้ระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน