“บินไทย” แจงกรณีบริษัทโรลส์รอยซ์จ่ายสินบนซื้อ-ขายเครื่องยนต์ในไทย

0
230

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณี บริษัท โรลส์รอยซ์ ยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ (Serious Fraud Office: SFO) ว่ามีการจ่ายสินบนในหลายประเทศที่ได้ทำการซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์ รวมถึงประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2548 นั้น
บกท. ขอยืนยันว่า บกท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น บกท. จะเร่งขอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาตรวจสอบโดยละเอียด เมื่อได้รับข้อเท็จจริง บกท. จะพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อจะดำรงเจตนารมณ์ของ บกท. ในด้านความโปร่งใสไว้ตลอดไป