ร.ฟ.ท.เผยสถิติอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์ ปี 59 ต่ำสุดรอบ 10 ปี

การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแผนดำเนินงานแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ ระยะ 3 ปี 2558-2560 ตามนโยบายของรัฐบาล

0
292

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแผนดำเนินงานแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ ระยะ 3 ปี 2558-2560 ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสถิติเกิดอุบัติเหตุปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 77 ครั้ง ต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ โดยมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ พร้อมกับดำเนินการติดตั้งระบบ เครื่องมือ และสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ ในกรอบระยะเวลา 3 ปี (2558-2560) ได้ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ ล่าสุดประจำปีงบประมาณ 2559 พบการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศทั้งปี 77 ครั้ง มีจำนวนการเกิดเหตุน้อยสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเกิดขึ้น 92 ครั้ง ก็พบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟตลอดประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย ลดลงจากปี 2558 ที่มีผู้เสียชีวิต  41 รายเช่นกัน

“ผลจากการดำเนินงานอย่างหลากหลายมิติตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ การร่วมมือรณรงค์กับภาคประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้จุดตัดเสมอระดับทางรถไฟร่วมกัน ตลอดจนการเร่งติดตั้งระบบเครื่องกั้นถนน และสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุลง”

นายวุฒิชาติกล่าวว่า หากเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟย้อนหลังในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยสูงเกินกว่า 100 ครั้งในทุกปี โดยในปี 2550 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 159 ครั้ง ปี 2551 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 165 ครั้ง ปี 2552 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 138 ครั้ง ปี 2553 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 148 ครั้ง ปี 2554 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 136 ครั้ง ปี 2555 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 141 ครั้ง ปี 2556 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 112 ครั้ง ปี 2557 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 127 ครั้ง
แต่หลังจากเมื่อรัฐบาลได้มีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางเสมอระดับรถไฟและรถยนต์อย่างจริงจัง ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุปี 2558 ลดเหลือเพียง 92 ครั้ง เช่นเดียวกับปี 2559 ที่สถิติอุบัติเหตุลดลงต่อเนื่องเหลือ 77 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์จะลดลง แต่การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการแก้ปัญหา โดยยังคงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ให้เหลือน้อยที่สุด โดยขณะนี้กำลังเร่งรัดการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัด
เสมอระดับทางรถไฟให้ครบตามแผนที่กำหนดในปี 2560 ขณะเดียวกัน ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟทั่วประเทศ ด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ร่วมกับนายสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตามห้วงเวลาการเดินรถของรถไฟที่ผ่านพื้นที่ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถไฟ เช่น เวลาผ่าน จำนวนเที่ยว ฯลฯ ผ่านหอกระจายข่าว และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางอีกด้วย