นายกฯลงใต้ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาปชช.

0
127

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจภาพรวมของสภาพพื้นที่ประสบอุทุกภัย อ.พุนพิน อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา เดินทางไปยังจุดบริการประชาชนโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ บพประพูดคุยให้กำลังใจประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพ และลงเรือ เยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ หมู่ 4 บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน โดยก่อนเดินทางกลับได้เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ต.หนองไทร เพื่อมอบนโยบายในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจราชการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560