ทล.ขยายเวลาส่งผลงานประกวดภาพถ่าย“มองทางผ่านเลนส์361องศา”ถึง31ส.ค.65

0
33

ทล. ขยายระยะเวลาการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ชิงเงินรางวัล2.3แสนบาทออกไปจนถึง 31ส.ค.65 อ้างสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนขาดโอกาสส่งเข้าประกวด ย้ำวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนมุมมองที่มีต่อ ทล. ผ่านภาพถ่าย

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้ขยายระยะเวลาการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” จนถึง 31 สิงหาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนที่สนใจขาดโอกาสในการส่งเข้าประกวด ทล. ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่มีต่อ ทล. ผ่านภาพถ่าย และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ทล.

ปัจจุบันได้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้สนใจขาดโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการส่งผลงาน ทล. จึงขยายเวลาในการส่งผลงานภาพถ่ายออกไปจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จะขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

สำหรับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” นั้น ทล. ได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยทั้ง 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกันยายน 2565 ส่งผลงานด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทล. หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2354 6538