วิทยุการบินฯพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

0
106

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ปตท. – ARV ลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุมและระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับในวังจันทร์วัลเลย์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุมและระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับในวังจันทร์วัลเลย์ โดยมี นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บวท. นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปตท. และนายธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ARV ร่วมลงนาม

การลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือโครงการนำร่องด้านการจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ระหว่าง บวท ปตท. และ ARV ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAS Flight Operations and Fleet Management) ของ ARV เข้ากับระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management: UTM) ที่พัฒนาโดย บวท. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ UTM Ecosystem ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการห้วงอากาศทั้งหมด ตลอดจนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงการวังจันทร์วัลเลย์เป็นพื้นที่ดำเนินการ และสามารถขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศ ช่วยกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป