ทล.แจ้งเบี่ยงจราจรซ่อมทล.3 สาย บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู จ.สมุทรปราการ

0
137

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู ระหว่าง กม.40+510 – กม.47+450 ระยะทางยาวประมาณ 6.94 กิโลเมตร โดยจะทำการเบี่ยงการจราจรระหว่าง กม.46+600 – กม.47+100 (ด้านซ้ายทาง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)