รถไฟขบวนพิเศษโครงการ “ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ” ถึงตรังและนครศรีธรรมราชแล้ว พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม“ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยขนส่งไปกับรถไฟขบวนพิเศษ และถึงจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช เมื่อช่วงเข้าที่ผ่านมา (5 กุมภาพันธ์ 2560)

0
187

 

ารรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม“ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยขนส่งไปกับรถไฟขบวนพิเศษ และถึงจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช เมื่อช่วงเข้าที่ผ่านมา (5 กุมภาพันธ์ 2560)

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราชโดยรถไฟขบวนพิเศษเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนอน ถุงยังชีพ และของใช้ที่จำเป็น ฯลฯ ที่ได้รับการบริจาคภายในงานมหกรรม “ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ” จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา อาทิ กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ส่งต่อให้กับผู้แทนของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่จังหวัดตรัง จำนวน 2 ตู้ และนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ตู้ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล

 

 

นายทนงศักดิ์กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และมูลนิธิต่างๆ จากทั่วประเทศ เพื่อลำเลียงส่งมอบความช่วยเหลือนำสิ่งของบริจาค เสบียงสัตว์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ขนส่งไปโดยรถไฟเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ในหลายจังหวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งตั้งแต่เกิดอุทกภัยทางภาคใต้ การรถไฟฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของบริจาค น้ำหนักรวมกว่า 150 ตัน และขนส่งเสบียงสัตว์พระราชทานหญ้าแพงโกล่าแห้งภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการของกรมปศุสัตว์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกประมาณ 500 ตัน

“การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจช่วยสนับสนุนการลำเลียงขนส่งสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค และเสบียงสัตว์จากภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้อย่างเต็มกำลังต่อไป “