ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาฯ จัดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 65 เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

0
39

สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ องค์สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยทุกคน ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จย่าที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยที่ยากไร้ และด้อยโอกาส

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ศูนย์ฝึกอบรมสภากาชาดไทย ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายทันตกรรม และ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ได้น้อมนำพระปณิธานของพระองค์ท่านในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน และพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ ที่นำสิริสุขมาสู่ปวงชนในทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง มาเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการด้านสาธารณสุข  จึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-27 ต.ค. 65 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โดยภายในงานจะมีนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ