คึกคัก!วันแรกแห่ปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ตามอัตราค่าโดยสารใหม่ทะลุ2,000คัน

0
86

ขนส่งน เผย 16 มกราคม 2566 มีผู้ขับรถแท็กซี่นำมิเตอร์มาปรับจูน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ประมาณ 2,000 คัน แนะสามารถทยอยนำมิเตอร์มาปรับจูน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (ยี่ห้อ Printax, ROYAL), บริษัท ซันไทมิเตอร์ จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ 3TM), บริษัท จีพีเอสไทยสตาร์ จำกัด (ยี่ห้อ G-TAX) และบริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด (ยี่ห้อ PROFITTO) ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในการปรับจูนมิเตอร์ตามอัตราค่าโดยสารใหม่ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) โดยในวันที่ 16 มกราคม 2566 มียอดผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำมิเตอร์ของ 4 บริษัทดังกล่าว มาปรับจูนประมาณ 2,000 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่า ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) จะสามารถดำเนินการได้ 2,000-3,000 คันต่อวัน สำหรับปัญหาที่พบเนื่องจากเป็นวันแรกของการปรับจูนมิเตอร์ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีผู้ขับรถแท็กซี่มาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เกิดการแออัดในบางจุดให้บริการ และมีการรอคิวนานในขั้นตอนซีลตะกั่ว จึงได้สั่งการให้ปรับผังการบริการแยกกลุ่มให้กระจายตัวอย่างเหมาะสมไม่เกิดการแออัด และเพิ่มเครื่องซิลตะกั่วรองรับกับจำนวนผู้มาใช้บริการ ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการปรับปรุง คลี่คลายแล้ว  ทั้งนี้  ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์ของ 4 บริษัทดังกล่าวยังสามารถนำมิเตอร์มาปรับจูนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนสำหรับผู้สนใจนำมิเตอร์มาปรับจูน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ให้ผู้ขับรถแท็กซี่นำมิเตอร์พร้อมสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หลังจากนั้นให้มารับบัตรคิวตรงบริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 2 และเมื่อทำการปรับจูนมิเตอร์แล้ว จะมีอัตราค่าปรับจูนมิเตอร์อยู่ที่ 300-350 บาท จากบริษัทมิเตอร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบมิเตอร์ หากการปรับจูนมิเตอร์ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงคมนาคม จะทำการซีลตะกั่วที่ตัวมิเตอร์เพื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดเจ้าหน้าที่และเพิ่มเครื่องซีลตะกั่ว จาก 4 เครื่อง เป็น 6 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน การให้บริการ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ขับรถแท็กซี่นำมิเตอร์มาปรับจูน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) รวมทั้งหมดประมาณ 72,000 คัน

สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์จากบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 บริษัทดังกล่าว หรือกรณีแท็กซี่ของสหกรณ์หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีจำนวนมากสามารถรวมกลุ่มกันไปดำเนินการกับบริษัทที่ปรับจูนมิเตอร์ที่มีให้บริการกว่า 10 บริษัท และนำมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วมารับรองความถูกต้องที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่วนตรวจสภาพรถ งานตรวจสภาพรถรับจ้างและรถอื่น อาคาร 4

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตามหลังจากที่แท็กซี่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่ครั้งนี้คาดว่าจะทำให้คนขับรถแท็กซี่มีรายได้เพิ่มประมาณ 180 บาทต่อคันต่อวัน และขอเน้นย้ำให้ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชน ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ใช้บริการในการเก็บค่าโดยสารเกินจากมิเตอร์ รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดด้วย