‘รฟท.-ขสมก.’จัด Shuttle Bus-รถเฉพาะกิจให้บริการฟรีไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-หัวลำโพง

0
107

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”รมว.คมนาคม ได้สั่งการ รฟท.-ขสมก.บูรณาการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการรถไฟทางไกล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนต้นทาง-ปลายทางกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ด่วน เร็ว จำนวน 52 ขบวน จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ตั้งแต่ 19 ม.ค.66 เป็นต้นไป ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า รฟท. และ ขสมก. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลดผลกระทบให้กับประชาชนในการเดินทาง  โดยจัดเดินรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง ดังนี้

1.จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทางบนทางด่วน “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” จำนวน 6 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ ทั้ง 2 แห่ง

2.จัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี เส้นทางปกติ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีรถไฟสามเสน สถานีรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีรถไฟยมราช และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 จัดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 10 คัน โดยมีท่าต้นทาง จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

2.2 จัดเดินรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 04.30 – 23.00 น. ปล่อยรถคันแรก จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 04.30 น. โดยมีความถี่ในการปล่อยรถ ทุก ๆ 15 นาที เฉพาะวันที่ 19 มกราคม 2566 จัดเดินรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 – 23.00 น.

ทั้งนี้ ขสมก.ได้จัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำจุด ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus และรถเฉพาะกิจให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบ