ซ่อมเสร็จแล้ว!ตง.1021 จ.ตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน

0
96

ทช.ซ่อมสร้างถนนสาย ตง.1021 จ.ตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีชุมชน รองรับปริมาณจราจรในอนาคต เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตรัง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1021 แยก ทล.4 – บ้านพรุหนัง อำเภอนาโยง, เมือง จังหวัดตรัง บริเวณช่วง กม.ที่ 2+975 – 3+550 เสร็จสมบูรณ์ รวมระยะทางดำเนินการ 575 เมตร ซึ่ง ทช. ได้ทำการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร พร้อมเกาะกลาง ระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาทิ ถ้ำเขาช้างหาย วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนสายหลักในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย.com