รถไฟทางคู่ “ช่วงลพบุรี –ปากน้ำโพ” คืบหน้าถึงไหน

0
145

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ที่สถานีลพบุรี สถานีลพบุรี 2 สถานีหนองทรายขาว สถานีบ้านหมี่ สถานีบ้านตาคลี สถานีนครสวรรค์ สถานีปากน้ำโพ และศูนย์ควบคุมการเดินรถนครสวรรค์

โดยมี ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ. วิศวกรอํานวยการศูนย์โครงการพิเศษและก่อสร้าง นายไชยา วงศ์สิทธิพรรุ่ง วิศวกรโครงการฯ และนายวัชรเกียรติ สุทธิวรรณา ผู้ช่วยวิศวกรโครงการฯ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ แบ่งเป็น 3 สัญญา ได้แก่สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม 29 กิโลเมตร (ทางรถไฟยกระดับ 19 กม. และระดับพื้น 10 กม.) มีการก่อสร้างสถานีใหม่ 1 แห่ง คือ สถานีลพบุรี 2 บนทางหลวงหมายเลข 366 มีความก้าวหน้า ร้อยละ 81.72

สัญญา 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ ระยะทาง 116 กม. เป็นโครงสร้างระดับพื้นทั้งหมด โดยก่อสร้างสถานีใหม่ 6 สถานี และก่อสร้างทดแทนสถานีเดิม 11 สถานี มีความก้าวหน้าร้อยละ 75.72 และอาคารควบคุมการเดินรถ (CTC) ที่สถานีนครสวรรค์ 1 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้

สำหรับสัญญา 3 งานระบบอาณัติสัญญาณฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 26.33 โดยสถานีลพบุรี 2 เป็นสถานียกระดับรองรับรถไฟทางไกลและรถสินค้า ที่ไม่ได้มีปลายทางที่จังหวัดลพบุรี

ส่วนสถานีลพบุรีแห่งเดิมยังคงเปิดให้บริการสำหรับขบวนรถไฟชานเมือง เส้นทางกรุงเทพฯ – ลพบุรี ขบวนรถไฟท้องถิ่นทุกขบวน ที่ชาวลพบุรีใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน รวมทั้งขบวนรถไฟท่องเที่ยว (KIHA 183) จะยังคงให้บริการเช่นเดิม ที่สถานีเดิม ไม่มีแผนที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการย้ายสถานีแต่อย่างใดโดยจะประสานขนส่งจังหวัดลพบุรีจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างสถานีลพบุรีเดิมและสถานีลพบุรี 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟ

สำหรับสถานีนครวรรค์ เป็นสถานีสร้างใหม่ขนาดใหญ่ โดยตัวอาคารของสถานีเดิมจะปรับปรุงให้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ในส่วนสถานีปากน้ำโพ เป็นสถานีอนุรักษ์ (Renovate Station) ซึ่งมีความก้าวหน้าประมาณ ร้อยละ 16

โดยกรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมประสานเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566