“เจ้าท่า”ตรวจเข้มเรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา

0
58

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความปลอดภัยทางน้ำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือทัวร์นำเที่ยวบริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตารามและโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีเสียงดังส่งผลกระทบต่อวัด โรงเรียน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการเรือทัวร์นำเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ ได้นำเรือมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือท่าช้าง โดยปักเสาด้านละ 2 ชุด แบ่งเป็น ด้านหน้าโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชุดละ 1 ต้น และหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม ชุดละ 2 ต้น ทั้งนี้ ไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตจาก จท. จึงได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรื้อถอนเสาออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้กีดขวางลำน้ำ และควบคุมกำกับการเดินเรือไม่ให้เรือมาจอด สร้างผลกระทบต่อวัด โรงเรียน และชุมชนบริเวณใกล้เคียงสรพง

กลุ่มตรวจการเดินเรือได้ตรวจสอบเพิ่มเติม ทราบจากนายท้ายเรือที่นำเรือมาจอดในบริเวณดังกล่าวว่า เสาเหล็กที่ผูกจอดเรือบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวัดระฆังและวัดระฆังโฆสิตารามมีมานานหลายปี ชาวเรือจึงใช้เป็นจุดจอดพักชั่วคราวเพื่อรอรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว จท. จึงได้ขอความร่วมมือไม่ให้นำเรือมาจอดบริเวณดังกล่าว และให้ไปจอดที่ท่าเทียบเรือที่มีความปลอดภัยแทน พร้อมทั้งติดหมายให้ทำการรื้อถอนเสาเหล็กภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดและไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะทำการรื้อถอนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป