บางจากฯร่วมภาคีเครือข่ายแก้ไข PM 2.5 ลดปัญหาฝุ่นเมือง

0
46

บางจากฯร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร และพันธมิตร แก้ปัญหาฝุ่นเมือง ในกิจกรรม “Action Day PM 2.5 BKK กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน” เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย Earth Month ลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ เมื่อเร็วๆ นี้

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Action Day PM 2.5 BKK จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย Earth Hour จำนวนกว่า 25 องค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

โดยบางจากฯ มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดฝุ่น PM 2.5 หลายด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน เช่น การเหลื่อมเวลาเข้างานและเชิญชวนให้พนักงานใช้บริการรถสาธารณะ การสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ PM 2.5 การอนุญาตให้พนักงาน ที่จำเป็นต้อง Work From Home (WfH) จากสภาวะฝุ่น (อาการแพ้ ฯลฯ) การมีระบบ Car Pool สำหรับพนักงาน การจัดรถ EV Bus รับส่งพนักงานระหว่างสำนักงานใหญ่อาคารเอ็มทาวเวอร์ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก การใช้รถ EV Car สำหรับการปฏิบัติภารกิจนอกบริษัทฯ ด้านการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจำหน่ายน้ำมัน ลดฝุ่น น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การสนับสนุนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยธุรกิจวินโนหนี้ แพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมบริการชาร์จและสลับแบตเตอรี่ และการติดตั้ง EV Charging Stations สำหรับรถ EV ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก รวมถึงด้านการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและดูดซับฝุ่นด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจป้องกันไฟป่า เป็นต้น