ทล. เปิดรับฟ้งเอกชนลงทุนที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ เดือนพ.ค.นี้

0
31

ทางหลวงเปิดฟังเสียงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนสร้างที่พักริมทางมอเตอร์เวย์สาย 7 “ศรีราชาและบางละมุง” เชิญเอกชนลงทุน รูปแบบ ppp ภายในเดือนพ.ค.66 นี้ พร้อมใช้งานในปี 68 ยืนยัน!เป็นโครงการแรกที่จะให้เฉพาะบริษัทนิติบุคคลคนไทยลงทุนเท่านั้น ลุยเดินหน้าเปิดประมูลที่พักริมทางอีก 2 โครงการ 3 สัญญา ภายในสิ้นปี 66

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง ( ทล.) เปิดเผยภายหลังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) การให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการที่พักริมทาง (Rest area)ทางหลวงศรีราชา และสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร –บ้านฉางว่า กรมทางหลวงจะเปิดประกาศให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในโครงการที่พักริมทาง (Rest area) ทั้ง 2 โครงการ คือ ศูนย์บริการที่พักริมทางศรีราชา วงเงิน 1,100 ล้านบาท และ ศูนย์บริการที่พักริมทางบางละมุง วงเงิน 830 ล้านบาท รวม 1,930 ล้านบาท ภายในเดือน พ.ค.66 นี้ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการในระยะเวลาโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นช่วงการออกแบบและก่อสร้าง 2 ปี และบริหารจัดการในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) อีก 30 ปี ทั้งนี้กรมทางหลวงจะได้รับค่าตอบแทนจากเอกชนตลอดอายุสัญญา ซึ่งโครงการที่พักริมทางทั้ง 2 แห่งจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 68 เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในปี 69

สำหรับโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง ทั้ง 2 โครงการ ขณะนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบหลักการของโครงการฯ ตามขั้นตอน ส่วนความพร้อมของพื้นที่ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน นอกจากทั้ง 2 โครงการ ภายในปี66 นี้ ทางหลวง จะเดินหน้าเปิดประมูลที่พักริมทางอีก 2 โครงการ 3สัญญา ประกอบด้วยที่พักริมทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน- โคราช จำนวน 2 สัญญา มูลค่ากว่า 3,270 ล้านบาท และ โครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่ มูลค่ากว่า 2,355 ล้านบาท 1 สัญญา

“ การเปิดประมูลโครงการที่พักริมทางทั้ง 2 โครงการพี่จะเริ่มขายซองในเดือนพ .คนี้ จะเปิดให้เฉพาะบริษัท เอกชนนิติบุคคลไทย เข้ามาร่วมประมูลเท่านั้น จะไม่เปิด โอกาสให้เอกชนจากต่างชาติเข้ามาจอยเวนเจอร์เด็ดขาด สำหรับสาเหตุที่ไม่เปิดให้เอกชนต่างชาติเข้ามาร่วมประมูลเนื่องจากต้องการให้เป็นโครงการไทยเฟิรส ประกอบกับโครงการไม่มีเทคนิคพิเศษที่ต้องนำเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาดำเนินการเหมือนกับโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการสร้างงานให้กับผู้ประกอบการคนไทยโดยเฉพาะ ถือเป็นโครงการแรกที่ให้โอกาสผู้ประกอบการคนไทย ขณะเดียวกันทั้งสองโครงการจะเป็นโครงการนำร่องที่กรมทางหลวงจะเปิดประมูลภายในสิ้นปีนี้ด้วยอีก 3 โครงการ”

ทั้งนี้ ที่พักริมทาง (Rest Area) จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้ทางประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ