ร.ฟ.ท.เร่งก่อสร้างสายสีแดง(บางซื่อ-รังสิต) มั่นใจเปิดบริการทันตามกำหนดปี 63

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต พร้อมสั่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกับผู้รับจ้างติดตามความเคลื่อนไหวการก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ มั่นใจก่อสร้างเสร็จ และเปิดให้บริการได้ทันกำหนดปี 2563

0
356

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต พร้อมสั่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกับผู้รับจ้างติดตามความเคลื่อนไหวการก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ มั่นใจก่อสร้างเสร็จ และเปิดให้บริการได้ทันกำหนดปี 2563 ขณะเดียวกันได้เร่งผลักดันขออนุมัติโครงการส่วนต่อขยายรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และสายสีแดงอ่อนส่วนต่อขยาย
ช่วงตลิ่งชัน–ศิริราช และตลิ่งชัน–ศาลายา ให้ดำเนินการได้ภายในปีนี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด มีความก้าวหน้า ในการก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และโรงซ่อมบำรุง ซึ่งการรถไฟฯ ได้มีการลงนามจ้างกิจการร่วมค้า
กลุ่มเอสยูจอยเวนเจอร์ (ชิโยชิโนไทย-ยูนิค) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปแล้ว 55.91% ช้ากว่าแผน 44.01%
สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟ และสถานีรายทาง ซึ่งการรถไฟฯ ได้มีการลงนามจ้าง บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปแล้ว 81.48% ช้ากว่าแผน 18.52%
สัญญาที่ 3 งานจัดหา ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และตัวตู้รถไฟฟ้า (ทั้งช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน) ปัจจุบันมีความก้าวหน้า ในการก่อสร้างไปแล้ว 7.94% ช้ากว่าแผน 4.67%

“อย่างไรก็ตามแม้การก่อสร้างจะล่าช้า แต่การรถไฟฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการทั้ง 3 สัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างทุกโครงการเสร็จทันตามกำหนด และเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งการลงทุนในส่วนของผู้รับเหมาจะต้องติดตามกันทุกสัปดาห์ พร้อมกับมีการนำผลรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้รับทราบความเคลื่อนไหวในการก่อสร้าง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที”

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีกลางบางซื่อ เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อและรองรับการให้บริการของทั้งรถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ตเรลลิงค์) และรถไฟความเร็วสูง ขณะนี้ มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปเกินกึ่งหนึ่งแล้ว และมั่นใจว่าเมื่อสร้างเสร็จโครงการสถานีกลางบางซื่อจะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางระบบรางที่ทันสมัย ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่
พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า นอกจากการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้ก่อสร้างเสร็จเพื่อเปิดให้บริการเดินรถแก่ประชาชนได้ในปี 2563 การรถไฟฯ ยังอยู่ระหว่างเร่งรัดเดินหน้าโครงการก่อสร้าง ส่วนต่อขยายรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมระยะเร่งด่วน (แอคชั่นแพลน) ปี 2560 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช และตลิ่งชัน –ศาลายา โดยตั้งเป้าหมายทุกโครงการที่อยู่ในแอคชั่นแพลนจะเริ่มดำเนินการขออนุมัติการลงทุนได้ภายในปี 2560 ด้วยเช่นกัน