เคทีซีรผนึกบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด ประกาศรางวัลสุดยอดโรงแรมบูติคไทยครั้งที่ 4

0
287

          เคทีซีร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด จัดงานประกาศผลรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ครั้งที่ 4 โดยได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย พร้อมปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colours of Thai” เน้นสีสันที่หลากหลายของความเป็นไทย ทั้งในด้านการบริการ การนำวัตถุดิบไทยมาประยุกต์ และการเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ 34 สุดยอดโรงแรมบูติกไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาจำนวน 13 ท่าน โดยในครั้งนี้        มีโรงแรมขนาด 3-80 ห้อง เข้าร่วมประกวดกว่า 100 โรงแรม พร้อมเพิ่ม 2 รางวัลพิเศษ ให้แก่องค์กรต้นแบบและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมบูติกไทย

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยมีการพัฒนายิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันผลักดันให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางเคทีซีในฐานะของผู้จัดโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)” มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจโรงแรมบูติกและธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการที่โครงการ Thailand Boutique Awards ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2016 ในหมวดอุตสาหกรรมการตลาด และมีการขยายผลจากโรงแรมบูติกที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ในการร่วมก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยในปี 2559 เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของเคทีซีในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจโรงแรมบูติกให้เข้มแข็งและต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพอย่างเต็มที่

 

สำหรับโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทยครั้งที่ 4 นี้ เคทีซีได้ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด ซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสื่อพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ และ ทรูยู นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาจำนวน 13 ท่าน ร่วมทำการตัดสิน โดยได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตัดสินให้เข้มข้น และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมไทยมากขึ้น สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีจำนวนโรงแรมบูติกขนาด 3-80ห้อง เข้าร่วมประกวดกว่า 100โรงแรมทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซปต์หลัก “Colours of Thai” เน้นสีสันที่หลากหลายของความเป็นไทย ทั้งในด้านการบริการ การนำวัตถุดิบไทยๆ มาประยุกต์ และการเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

สำหรับพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลสุดยอดโรงแรมบูติกไทย โครงการ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)”คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ วิสัยทัศน์ 4.0 เพื่อโรงแรมบูติกและการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและมอบรางวัลให้แก่      34 สุดยอดโรงแรมบูติกไทย จากการเฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกไทยขนาด 3 – 80 ห้อง จากทั่วทุกภูมิภาค ที่มีคุณภาพโดดเด่นในด้าน 1) สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Design) 2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (Green) และ 3) แนวคิดและวัฒนธรรม (Thematic) โดยแบ่งระดับรางวัลเป็น 3ขนาด คือ S Collection (โรงแรมขนาด 3-20 ห้อง) / M Collection (โรงแรมขนาด 21-50 ห้อง) และ L Collection (โรงแรมขนาด 51-80 ห้อง)และแบ่งเขตการประกวดตามที่ตั้งเป็น 4 เขต คือ ทะเล (Sea) ภูเขา (Mountain) แม่น้ำ (River) และเมือง (City)  นอกจากนี้ ยังมี รางวัลพิเศษ(Special Awards)  สำหรับองค์กรต้นแบบและบุคคลทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมบูติกไทย โดยมีประเภทรางวัลดังนี้