รฟท.ลุ้น.!นับถอยหลัง เปิดรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน

0
38

รฟท.กางไทม์ไลน์รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน เตรียมนับถอยหลังเปิดใช้รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า นับจากปี 2559 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร

ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

  1. ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางคลองสิบเก้า – ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อปี 2562
  2. ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร เปิดให้บริการแล้ว เมื่อปี 2563

ทั้งนี้ รถไฟทางคู่ทั้ง 2 สาย สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย ผู้โดยสาร และเอกชนที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดตัดระดับดินทั้งหมด

ขอบคุณภาพ การรถไฟแห่งประเทศไทย


นอกจากทางคู่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้ยังเหลืออีก 5 เส้นทาง ที่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงาน ได้แก่

  1. รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
    คาดว่าจะเปิดให้บริการ ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ภายในปี 2566
  2. รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2566
  3. รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567
  4. รถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567
  5. รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนว่า เมื่อรถไฟทางคู่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทุกเส้นทาง จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ สามารถเดินทางด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วตรงเวลามากยิ่งขึ้น