บขส.ลุยจัดหารถโดยสารไฟฟ้า12เส้นทาง75คันได้รถกุมภาปีหน้า

0
78

บขส.เดินหน้าจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการประชาชน 12 เส้นทางรวม 75 คัน กรอบวงเงินเกือบ 600 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาการคมนาคมขนส่งเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดค่าฝุ่น PM 2.คาดได้รถโดยสารใหม่กุมภาฯปี 67

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขับเคลื่อนการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนลดค่าฝุ่น PM 2.5 นั้น

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ บขส. มีมติเห็นชอบการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) รถโดยสารขนาดใหญ่ มาตรฐาน 1 (ข) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36 ที่นั่ง จำนวน 21 คัน เส้นทางเดินรถ 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – คลองลาน กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร กรุงเทพฯ – สากเหล็ก พิษณุโลก กรุงเทพฯ –  พิษณุโลก กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ (เอกมัย) – แหลมงอบ และกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ตราด กรอบวงเงินงบประมาณ 228.269 ล้านบาท และเห็นชอบการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ขนาดเล็ก มาตรฐาน 2 ค ขนาดไม่ต่ำกว่า 27 ที่นั่ง จำนวน 54 คัน เส้นทางเดินรถ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง หมอชิต – สระบุรี รังสิต – มหาวิทยาลัยบูรพา รังสิต – แหลมฉบัง รังสิต – นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน และ รังสิต – มาบตาพุด – ระยอง กรอบวงเงินงบประมาณ 368.732 ล้านบาท โดยระหว่างนี้ บขส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าได้ผู้ชนะการประกวดราคาประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ และจะส่งมอบรถโดยสารได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม