ประธานบอร์ดบางจากฯรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 1 ใน 84 บุคลากรทรงคุณค่า

0
71

ประธานบอร์ดบางจากฯรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ‘1 ใน 84 บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์’จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ The Creators 84 บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์ ในฐานะที่เป็นนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มีความเหมาะสมกับเกียรติภูมิแห่งคณะฯ เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เป็นแรงบันดาลใจตลอดจนมีส่วนสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม ผ่านการสรรหาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.หิรัญ รดีศรี เป็นประธานฯ และมีการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ได้รับคัดเลือกภายในงาน Gala Dinner Talk & Honorary Awards “The Creators 84 บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี วันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ (ถนนวิทยุ)

นายพิชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบันและยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้มีคุณูปการนำองค์กรบางจากฯ ก้าวสู่ความสำเร็จ ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างก้าวหน้ากว่าทศวรรษ ด้วยความรู้ทักษะความสามารถในการบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และด้านการบัญชีและการเงินที่โดดเด่น รวมทั้งด้านกำกับดูแล บริหารจัดการ ด้านการเงินขององค์กร และบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เป็นผู้นำในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำบริษัทยกระดับ สู่ธุรกิจชั้นนำระดับโลก

นอกจากประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างสูงแล้ว นายพิชัย ยังอุทิศตนทำประโยชน์ให้วงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยสากล จนได้รับตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC) รวมถึง รองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม