บพค.จับมือ เออีเอ.ร่วมจัดงาน “CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง “วันที่ 17-18 มี.ค.66

0
42

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จับมือร่วมกับ เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย และมี ศิรินันท์ กุลชาติ และวรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ร่วมงาน ณ จามจุรีสแควร์ ชั้น 14

การแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อประสงค์จัดกิจกรรมงาน CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง ฯ ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค.2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานผู้เข้าจะได้รับฟ้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “Brainpower Development in Coding and Artificial Intelligent Skills for Thailand Transformation การพัฒนากำลังคนด้านโค้ดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และฟังปาฐกถาพิเศษ “Opportunity of Youth Development by AI technology under supervision of Bangkok Metropolitan Administration การพัฒนาเยาวชนด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานคร”
โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังปิดท้ายด้วยการเล่มเกมแจกของรางวัลอีกมากมายภายในงานดังกล่าว