ECONMASS ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดดีเบต นโยบายเศรษฐกิจ

0
60

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมี นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้า กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นสักขีพยาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2566