ทสภ.เตรียมพร้อมรองรับผดส.ทะลักใช้บริการช่วงหยุดยาวสงกรานต์

0
34

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงคมนาคม พร้อมรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 คาด 7 วัน มีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 1,000,000 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 143,000 คน พร้อมยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 คาด 7 วัน มีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 1,000,000 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 143,000 คน โดย ทสภ.เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ ทสภ.เปิดใช้งานจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั่วคราว บริเวณท้ายเคาน์เตอร์เช็กอิน Row W โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้นฯ ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทสภ.ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง