ทริคนั่ง‘รถไฟ’ข้ามประเทศนครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิง

0
95

นับตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.66 เป็นต้นมาได้มีการเปิดการเดินรถไฟโดยสารข้ามประเทศจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ถึงสถานีคุนหมิงใต้ บริษัทรถไฟลาว-จีน แจ้งว่ามีรถไฟ 2 ขบวนที่วิ่งข้ามประเทศ คือ ขบวนรถไฟล้านช้าง D888 และขบวนรถไฟฟูซิ่ง D887รถไฟข้ามประเทศ ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมงครึ่ง (รวมเวลาที่ต้องยื่นเอกสารเข้าประเทศ) และรถไฟจอดรับ-ส่ง เพียง 8 สถานี

ก่อนออกเดินทาง ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

1.ยื่นขอวีซ่า ไปประเทศจีน ที่สถานทูตจีน ใน สปป.ลาว ใช้เวลา 4 วัน

2.การขอวีซ่า ต้องแจ้งรายละเอียดแผนการจะไปพักอยู่สถานที่ใดในจีน

3.เตรียมพาสปอร์ต รูปถ่าย 4×6 จำนวน 2 ใบ

4.ค่าบริการออกวีซ่า 15 ดอลลาร์ต่อคน

สำหรับการจองตั๋วรถไฟนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง?

1.จองผ่านแอพ LCR Ticket App ชำระเงินผ่านบัตร UnionPay, VISA, WeChat, Alipay

3.ค่าตั๋วรถไฟ จากนครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิงใต้ ราคา 1,192,000 กีบ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท 500 กีบ)

4.จองได้แล้ว รับตั๋วได้ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ หรือสถานีรถไฟนครหลวงฯ ก่อนออกเดินทาง

ที่มา: สำนักข่าว CRI