พีทีที ดิจิตอล ผนึกไมโครซอฟท์ ชูอุปกรณ์-เทคโนโลยีทันสมัย ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล

0
26

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของโลก โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และภาคธุรกิจต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึงการทำ Application Modernization ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Cloud native application) ช่วยให้องค์กรจัดการต้นทุนได้คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้งาน  Modern Devices เช่น Microsoft Surface อุปกรณ์แทบเล็ตที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีความคล่องตัวในการใช้งานฟังก์ชันและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Notebook สามารถรองรับการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Work) โดย PTT Digital เตรียมพร้อมที่จะให้บริการรองรับองค์กรและภาคธุรกิจในยุค Digital Transformation